Guerra Mercadallanguages
FundaciónMisión y objetivosQuiénes somosÁreas de ActividadCómo trabajamosValor añadidoContacto
 

A GuerraMercadal les claus per desenvolupar el nostre servei jurídic són:

  1. Coneixement profund de la matèria. Dret.
  2. Coneixement profund del sector en el qual sorgeix el problema que es planteja.
  3. Coneixement profund de la problemàtica que es planteja. Fets.
  4. Coneixement profund de la voluntat real del client.
  5. Diagnosi. Coordinació dels diferents professionals afectats per l'assumpte encarregat per a, conjuntament, fer un correcte diagnòstic del problema i les possibles propostes de solució més raonables.
  6. Propostes de solució més raonables en vista de les anteriors consideracions.
  7. Acord amb el client de quina solució prefereix, a la llum dels avantatges i inconvenients que presenta cada una.
  8. Execució de l'acordat amb el client.

 

Guerra Mercadal

 
Enllaços institucionals: Acció per la democràcia | C-fam | Consejo General de la Abogacía Española | Juristes Cristians
Dret a escollir | Europe for Christ | Grup 33 | Help voluntarios | ICAB | Icmedia | Mucho en común
Telespectadors Associats de Catalunya | Togas.biz
 
BARCELONA: Av Diagonal , 620 • 08021 Barcelona • Tel. 34.93.2413399 • Fax 34.93.2004898 • e-mail: info@guerramercadal.com
MADRID: Apolonio Morales, 10 • 28036 Madrid • Tel. 34.91.3430459 • Fax. 34.91.3456550
MADRID: Príncipe de Vergara, 91 • 28006 Madrid • Tel. 34.91.7451558 • Fax. 34.91.7451559